Tolkuppdrag dygnet runt för alla språk


Vi utför tolkuppdrag dygnet runt. Våra tolkar är mycket flexibla och ansvarsfulla. Oftast kan vi tillhandahålla tolkar för uppdrag med mycket kort varsel. Alla våra tolkar är utbildade eller auktoriserade med olika språkkunskaper. Vårt tolkregister omfattar mer än 400 tolkar som anmält intresse och undertecknat en sekretessförbindelse.
 

Läs merPå bestämd tid

Vi utför tolkuppdrag dygnet runt. Våra tolkar är mycket flexibla och ansvarsfulla. Oftast kan vi tillhandahålla tolkar för uppdrag med mycket kort varsel.På plats eller på telefon

Tjänsterna omfattar allt från översättning på olika språk, uppdrag med kontakttolk eller telefontolk.

Med rätt kvalitet

För att säkra rätt kvalitet på våra tolktjänster anlitar vi auktoriserade tolkar, med eller utan specialkompetens inom rätts- och sjukvårdstolkning, i de språk där Kammarkollegiets auktorisation är möjlig, det vill säga RT, ST och AT tolkar. Beträffande övriga språk har vi tolkar med adekvat utbildning.

Trollhättans Tolktjänster AB erbjuder en mycket kvalificerad, erfaren och stabil tolkkår, och tillökning sker kontinuerligt. Vi arbetar aktivt för att rekrytera nya tolkar, bland annat genom att ha kontinuerligt kontakt med olika utbildningsanordningar runt om i landet, genom Kammarkollegiet, men även genom ta kontakt med nya tolkar allt eftersom vi får in dokumentation avseende auktorisation och utbildning.