Om oss

Trollhättans Tolktjänster AB är auktoriserade tolkar som tillsammans startat en tolktjänst baserat med stor bredd, erfarenheter och färdigheter. Företaget drivs av tolkar och då vi känner till verksamheten kan vi garantera kvalité till de bästa priserna.

Trollhättans Tolktjänster AB:s huvudkontor finns beläget i Trollhättan. Mitt i en mångkulturell- och flerspråkig miljö med invånare från jordens alla hörn. Kontoret ligger inom ett kort gångavstånd, från Nohab-området till centrum och således mitt i det mest expansiva företagsområdet i Trollhättan.

 

Vår kvalitetspolicy:

Klicka här för att läsa vår kvalitetspolicy. (PDF-fil)

 

Organisation, och affärsidé

Trollhättans tolktjänster AB startades relativt nyligen, av auktoriserade tolkar och tolkutbildare. Vi har alla varit styrelseledamöter hos Språktolkarna sedan 1999 men tog beslutet att lämna den ekonomiska föreningen som vi grundade och istället starta ett aktiebolag. Vi upplever att ett aktiebolag kommer till stor del uppfylla våra gemensamma framtidsdrömmar och ambitioner.

Företagets affärsidé går ut på att till bästa pris och kvalité kunna erbjuda språktjänster dygnet. Vårt mål är att vara flexibla och kunna ge kunden det hen vill ha. Tillgänglighet och hög servicenivå har vi möjlighet att erbjuda till myndigheter och företag här i Sverige. Eftersom vi ha kompetensen i flera av världens språk och dialekter. Men även för att vi enbart anlitar auktoriserade tolkar. Vissa av våra tolkar har även specialkompetens inom rätts- och sjukvårdstolkning, i de språk där kammarkollegiets auktorisation är möjlig, det vill säga RT, ST och AT tolkar. Beträffande övriga språk har vi tolkar med adekvat utbildning.

Under åren har vi knutit an en mycket kvalificerad, erfaren samt stabil tolk- och översättarkår till oss. För att säkra kvaliteten i verksamheten kommer vi att tillämpa kvalitetssäkring som motsvarar vårt önskemål. Trollhättans Tolktjänster AB har nämligen kännedom om vad som krävs för att driva en kvalificerad tolkförmedling, då vi arbetar efter Tolkservicerådets riktlinjer, som är bland annat att:

  • Ge ut yrkesetiska regler för våra anlitade tolkar.
  • Informera om och verka för kvalitetssäkring inom vår verksamhet.
  • Främja användandet av tolkar med rätt kompetens.
  • Medverka till att relevant utbildning både för tolkar och tolkförmedlingspersonal tillhandahålls.

 

Våra tolkar

Alla våra tolkar är utbildade eller auktoriserade med olika språkkunskaper. Vårt tolkregister omfattar mer än 400 tolkar som anmält intresse och undertecknat en sekretessförbindelse. Vi har idag därför en kapacitet att förmedla tolkar på ca 140 olika språk och dialekter. Vår personal har även stor kunskap gällande språk- och dialektala skillnader. Därför är de alltid tillmötesgående och hjälpsamma när kunder har frågor gällande språkskillnader och dialekter. Vi kan även erbjuda tolkning inom rätts- och sjukvårdstolkning, i de språk där kammarkollegiets auktorisation är möjlig, det vill säga RT, ST och AT tolkar.

Välkommen att boka en tolk hos Trollhättans Tolktjänster AB