För tolkar

 

Länkar till tolkar

www.kammarkollegiet.se - Tolkutbildningar och tolkprov.
www.myh.se - Myndigheten för yrkeshögskolan.
www.blitolk.nu - Utbildning till professionell tolk. 

Inloggning till din personliga tolksida

www.ttolkbokning.se/tolkar  - Från alla ställen utom på kontoret.
http://localhost/tolkar  - Om ni befinner er på kontoret (och är uppkopplade mot kontorets nät).