För tolkar

 

Länkar till tolkar

www.kammarkollegiet.se - Tolkutbildningar och tolkprov

www.myh.se - Myndigheten för yrkeshögskolan.

www.blitolk.nu - Utbildning till professionell tolk